Истраживачи Института за примену науке у пољопривреди

Тим Института чини петнаест стално запослених истраживача, са домаћим и међународним искуством из различитих области пољопривреде и пољопривредног саветодавства, који остварују континуирану сарадњу са бројним факултетима и институтима у земљи и иностранству.

 1. проф. др Снежана Јанковић, научни саветник
 2. др Раде Јовановић, научни саветник
 3. др Александра Бочаров Станчић, научни саветник
 4. др Славица Чолић, виши научни сарадник
 5. др Жељко Новаковић, виши научни сарадник
 6. др Драган Раховић, научни сарадник
 7. др Наташа Толимир, научни сарадник
 8. др Слађан Станковић, научни сарадник
 9. др Радмила Бескоровајни, научни сарадник
 10. др Дивна Симић, научни сарадник
 11. др Ивана Бакић, научни сарадник
 12. др Маријана Масловарић, научни сарадник
 13. Ведран Томић, мср., истраживач сарадник
 14. Роберт Радишић, истраживач сарадник
 15. ма Никола Поповић, истраживач приправник