ЦЕКРА (CECRA) програм за развој компетенција за саветодавце и консултанте у руралним областима Европе

Под окриљем Међународне академије саветодаваца у руралним подручјима – ИАЛБ (International Academy of Rural Advisors – IALB), креирани су стандарди за програм развоја квалификација и вештина за саветодавце у руралним областима, чија је круна ЦЕКРА (CECRA) сертификат. Програм обуке је усмерен на развој методолошких, друштвених и личних саветодавних вештина. У оквиру ЦЕКРА програма сертификације, компетенције се стичу на семинарима и упознавањем саветодавних система у другим земљама или регионима. У добијању процесу добијања сертификата, саветодавци имају прилику да се умреже са колегама у другим регионима и земљама Eвропе.ЦЕКРА програм је усмерен на све актере у руралним срединама. У деловима Европе у којима се не говори немачки језик, Европски форум за пољопривредне и руралне саветодавне службе – ЕУФРАС (European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services – EUFRAS), води ЦЕКРА програм развоја компетенција.

Шта је ЦЕКРА?

Доступност програма за развој компетенција за саветодавце и консултанте у руралним областима варира од државе до државе. Доступни програми често се фокусирају стицање знање, али не и на развој саветодавних вештина. Под окриљем Међународне академије руралних саветодаваца (ИАЛБ), за програм развоја квалификација и компетенција за консултанте у руралним областима стандарди су састављени током четворогодишњег пројекта (2009 – 2012), чији је резултат ЦЕКРА сертификат (CECRA – сертификат за eвропскe консултантe у руралним подручјима).
ЦЕКРА се састоји од серије семинара, који се састоје од различитих модула, којиподразумевају упознавање са саветодавним радом у другим регионима и структурама, и нуди могућности прекограничног умрежавања за носиоце сертификата. Програм је усмерен на све актере у руралним срединама.

Преглед ЦЕКРА модула

Обавезни модули

1. М01 Мој саветодавни профил
2. М02 Комуникационе вештине и изградња односа у саветоадвном раду

Изборни модули

3. М03 Тимски рад и руковођење тимом
4. М04 Реторика – презентационе вештине
5. М05 Управљање временом
6. М06 Менаџмент пројеката
7. М07 Обликовање саветодавних процеса
8. М08 Управљање променама
9. М09 Модерирање и фацилитација
10. М10 Маркетинг саветодавних служби
11. М11 Организација догађаја
12. М12 Саветовање и пружање помоћи групама
13. М13 Основе медијације
14. М14 Саветовање и подршка предузећима у стратешким питањима
15. М15 Увод у тренирање (коучинг)
16. М16 Обликовање иновационих процеса – Групе подршке
17. М17 Основе парципитације

Сваки модул се састоји од најмање 12 сати учешћа на едукацији (оквирно 2 дана едукације) као и додатног самосталног учења (преглед литературе, сопствена анализа) и примене релевантне теме у свакодневном саветодавном раду, са минималним улагањем времена од 18 сати.
Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) је од 2019. године, акредитована институција за спровођење ЦЕКРА тренинга. ИПН је до сада развио тренинге за 5 ЦЕКРА модула.

Преглед ЦЕКРА модула развијених од стране ИПН-а

Обавезни модули

1. М01 Мој саветодавни профил
2. М02 Комуникационе вештине и изградња односа у саветоадвном раду

Изборни модули
(минимум 3 модула по сопственом избору)

3. М03 Тимски рад и руковођење тимом
4. М04 Реторика – презентационе вештине
5. М05 Управљање временом

Преузмите опис ЦЕКРА модула развијених од стране ИПН-а ОВДЕ

ОБУКЕ ЗА ЦЕКРА МОДУЛЕ У Инсттуту за примену науке у пољопривреди