Докторске и магистарске/мастер тезе

Godina Referenca
1996 Bočarov-Stančić Aleksandra: „Uticaj ekoloških i drugih faktora na rasprostranjenje plesni i mikotoksina u žitaricama i mogućnost njihove dekontaminacije“, Doktorska disertacija, Tehnološki i Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2001 Čolić Slavica: Genetička osnova varijabilnosti osobina džanarike (Prunus cerasifera Ehrh.). Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet, 1- 107.
2004 Јанковић Снежана: Генетички ефекти масовне и индивидуалне селекције на компоненте родности хибрида пшенице Ф3, Ф4 и Ф5 генерација. Докторска дисертација. Пољопривредни факултет, Београд, 1-108.
2007 Јовановић Раде: „Сварљивост као критеријум нутритивне вредности кукурузне силаже“. Докторска дисертација. Пољопривредни факултет, Београд
2009  Дивна Симић (2009): „Утицај старости семена на –морфолошко-производне особине биљака дувана отља“. Докторска дисертација. Универзитет у Београду. Пољопривредни факултет Земун.
2010 Vedran Tomić: Svetska ekonomska kriza i njen uticaj na Republiku Srbiju, Beogradska Bankarska Akademija, Univerzitet Union, Master rad
2010 Новаковић Жељко: „Повезаност исхране са оценом телесне кондиције и производним резултатима високомлечних крава“, Пољопривредни факултет,  Београд, 2010.
2010 Čolić Slavica: Fenotipska i genetička varijabilnost odabranih genotipova badema (Prunus amygdalus Batsch.). Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet, 1-141.
2011 Dragan Rahović: Pomološko-tehnološke osobine novosadskih sorti i selekcija kajsije, Doktorska disertacija, pp. 1 – 114
2012 Tolimir Nataša: Uticaj multifazne ishrane brojlera na karakteristike rasta, proizvodne performanse i životnu sredinu. Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, , 1-104.
2012 Stanković Slađan: Mogućnosti primene ekološkog menadžmenta u suzbijanju invazivne štetočine kukuruza Diabrotica virgifera virgifera LeConte. Univerzitet Educons. Fakultet zaštite životne sredine. Sremska Kamenica, 2012.
2013 Popović Nikola: Procena ponovljivosti i potencijalne proizvodne vrednosti osobina mlečnosti krava crno bele rase, Master teza, Poljoprivredni fakultet Zemun
2014 Beskorovajni Radmila: Genetski trend osobina mlečnosti praćenih u progenom testu bikova crno-bele i holštajn frizijske rase. Poljoprivredni Fakultet Zemun
2016 Bakić Ivana: Morfološko-anatomska karakterizacija i evaluacija kolekcije germplazme vinogradarske breskve  [Prunus persica (L.) Batsch]. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun.
2017 Maslovarić Marijana: Ispitivanje nutritivne vrednosti osušenog jabučnog tropa i mogućnosti njegove upotrebe u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje. Doktorska disertacija. Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu