WebConference Climed-Fruit

Prakse za jačanje otpornosti višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze na klimatske promene

Besplatan višejezični onlajn seminar

Utorak, 12. mart, 16.00 – 18.00 CET

Sreda, 13. mart, 11.00 – 13.00 CET

Evropa godinama podstiče istraživanje i inovacije u poljorivredi, ali ne dolaze svi rezultati do krajnjih korisnika – proizvođača. Projekat CLIMED-FRUIT nastoji da prikupi, prevede i prenese nova saznanja koja mogu povećati otpornost na klimatske promene kod vinove loze, jezgrastog voća, maslina, citrusa i drugih voćaka koje se gaje u oblasti Mediterana, ali i šire.

Program ovog onlajn seminara sadrži prezentacije o inovativnim rešenjima koje su razvile Operativne grupe i istraživački centri širom Evrope.

Kako bi omogućili zainteresovanim proizvođačima širom Evrope da se upoznaju sa novim saznanjima, govornici će izlagati na engleskom jeziku, ali će slušaocima biti omogućen simultani prevod na francuski, španski, italijanski i portugalski jezik.

Da pogledate program seminara i besplatno se registrujete, najpre kliknite na ovaj link

https://www.infowine.com/en/future_events/climate_change_resilience_practices_for_mediterranean_perennial_crops_sc_21861.htm

Otvoriće vam se stranica

Za registraciju koja važi za oba dana kliknite na link Register here for free. Program seminara na srpskom dostavljamo u prilogu. Za dodatne informacije možete kontaktirati dr Slavicu Čolić na telefon 064/8435308.

Progam Webinara

Za projekat CLIMED FRUIT

dr Slavica Čolić