FAO – Navodnjavanje i odvodnjavanje

У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (МПШВ) и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), уз донацију Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), одржане су обуке на тему „Користи од увођења наводњавања и одводњавања на територији Републике Србије“.

Дана 26 и 27 септембра 2022. године у ИПН-у одржане су обука за саветодавце из области ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства, мелиорација, органске производње и заштите биља представнике 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије. Обуку је отворила и модерирала др Дивна Симић, у уводном делу учесницима обуке обратили су се директор Института др Раде Јовановић и руководиоца за сарадњу са ФАО на овим едукацијама проф. др Снежана Јанковић, помоћник директора за науку ИПН-а. Обуци су присуствовали представници ФАО.

Дана 28 септембра 2022. године у Привредној комори Србије, одржане су обука за представнике приватног сектора, пољопривредне произвођаче, представнике института и факултета и друге субјекте укључене у наводњавање и одводњавање.

Дана 29 септембра 2022. године у Пољопривредној станици Нови Сад, одржане су обука за саветодавце специјалности за ратарство, повртарство и заштиту биља представнике 12 Пољопривредних саветодавних и стручних служби Војводине.

Обуке је отворила и модерирала др Дивна Симић, у уводном делу учесницима обуке обратили су се директор Института др Раде Јовановић, руководилац за сарадњу са ФАО на овим едукацијама проф. др Снежана Јанковић, помоћник директора за науку ИПН-а, представник ФАО Милош Миловановић, специјалиста за подршку инвестицијама у агробизнису, кординатор за пољопривреду ПКС-Привредне коморе Београда Миодраг Весели, директор Пољопривредне Станице Нови Сад Владимир Михић.

ФАО је заједно са Европсаком банком за обнову и развој 2018 године покренуо иницијативу да Србији дају подршку за израду Програма и Акционог плана наводњавања и одводњавања за период 2023-2032. година као и Инвестиционог плана што је подржала Влада Републике Србије. Програм и акциони план су представљени у јулу 2022. године. Након тога МПШВ, ФАО и ИПН сматрали су корисним да се ураде обуке на ове теме како би се унапредила знања и вештине пољопривредних саветодаваца, пољопривредних произвођача, представника приватног сектора и других заинтересованих субјеката укључених у наводњавање и одводњавање. Схватајући изузетно значајну улога коју Саветодавне службе и саветодавци имају у трансферу знања и узимајући у обзир климатске промене са којима се сусрећемо и које су све присутније као и растућу потражњу пољопривредних корисника воде, очекује се да учесници добијена знања на најефикаснији начин примене у будућем раду и пренесу до крајних корисника.

Предавачи:Предавања везана за наводњавање: проф. др Ружица Стричевић, проф. др Раде Поповић. Предавања везана за родну равноправност: проф. др Наталија Богданов, проф. др Марија Бабовић.

Фотографије за обуке одржане 26 и 27 септембра 2022. године у Институту за примену науке у пољопривреди:

Фотографије за обуку одржану 28 септембра 2022. године у Привредној комори Cрбије:

Фотографије за обуку одржану 29 септембра 2022. године у Пољопривредној станици Нови Сад:

Линк објављених вести Привредне коморе Србије: овде 

Линк објављених вести Привредне коморе Београда: овде

Презентације са обука у наставку: преузми

Извор: ИПН