Пројекат Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ – AEDIL dairy CoVE

Пројекат Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ – AEDIL dairy CoVE има за циљ оснивање 9 националних центара изврсности у млекарству са задатком унапређења образовања и повезивања свих заинтересованих страна важних за сектор. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет је водећа институција у наведном пројекту, који заједно са осталим партнерима из наше земље има за циљ успостављање Центра изврсности у млекарству Републике Србије (ЦИМ РС).

Оснивачи Центра изврсности у млекарству Републике Србије (ЦИМ РС), који су уједно и партнери AEDIL dairy CoVE пројекта су: Универзитет у Београду (Пољопривредни факултет), Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”, Пирот, млекара Milk House д.о.о., Ниш, Привредна комора Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, Београд.

Центар изврсности у млекарству Републике Србије има за циљ повезивање научних и образовних институција, индустрије и владиних организација од значаја за сектор. Усавршавање запослених, потенцијалних будућих радника у сектору, пољопривредних произвођача као малих прерађивача млека и јачање сарадње између свих заинтересованих страна у сектору је неопходно у циљу превазилажења изазова и креирања одрживог сектора млекарства, како на националном тако и међународном нивоу.

Пројекат AEDIL dairy CoVE се реализује у сарадњи 48 партнерских институција из 9 држава (Ирска, Данска, Немачка, Француска, Холандија, Пољска, Румунија, Турска, Србија). Осим оснивања 9 регионалних центара у појединим државама, пројектом је планирано оснивање и међународног транснационалног центра изврсности у млекарству којим ће координирати University College Cork (Ирска), који ће имати за циљ обезбеђење стручног образовања и стварање одрживог и технолошког развоја сектора млекарства у будућности.

Први састанак Erasmus+ projekta „European Excellence in Dairy Learning“

(AEDIL dairy CoVE) у Србији

Први састанак партнерских институција Erasmus+ пројекта „European Excellence in Dairy Learning“ (AEDIL dairy CoVE), који је почео 1. маја 2022. године, одржан је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

Састанку су присуствовали представници партнера на пројекту, и то: проф. др Јелена Миочиновић (руководилац пројекта), др Зорана Милорадовић, виши научни сарадник (администратор пројекта), проф др Нада Шмигић, проф др Славча Христов, Ана Радуловић, дипл. инж., са Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, који је водећа институција на пројекту, Ненад Ђорђевић, директор Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“, Пирот, Звездан Гавриловић, генерални директор, Небојша Голубовић, оперативни директор и Милош Милошевић, менаџер производње млекаре Milk House д.о.о., Ниш, Ненад Будимовић, секретар Удружења за сточарство и прераду сточарских производа Привредне коморе Србије и др Раде Јовановић, директор и др Маријана Масловарић, научни сарадник Института за примену науке у пољопривреди, Београд.

Први састанак представника партнера на пројекту Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ (AEDIL dairy CoVE), Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 29. јун 2022. године

На састанку су презентовани партнери пројекта и планиране активности које ће се релизовати током 4 године трајања пројекта. Хан Зуидема, менаџер пројекта, дао је приказ активности и радних пакета пројекта. Поред изложених активности за читав четворогодишњи период, разматрани су и начини на које би сваки од партнера могао да реализује поједине активности, које су предвиђене за прву годину пројекта.

Иницијални састанак европских партнера на пројекту Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ – AEDIL dairy CoVE у Европи

Иницијални састанак свих европских партнера на пројекту Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ – AEDIL dairy CoVE, одржан је у Хановеру, 15. и 16. септембра 2022. године. Научни сарадник Института за примену науке у пољопривреди, др Маријана Масловарић присусутвовала је састанку, заједно са осталим партнерима на пројекту из Републике Србије, као и представницима 48 партнера из 9 европских држава (Ирска, Немачка, Данска, Холандија, Француска, Пољска, Румунија, Турска и Србија). Током састанка одржан је низ радионица које су имале за циљ идентификацију потреба и приоритета у области паметне специјализације, као и и размену информација и искустава када су у питању центри професионалне изврсности у области млекарства у различитим државама.

Иницијални састанак европских партнера на пројекту Erasmus+ „European Excellence in Dairy Learning“ – AEDIL dairy CoVE, Хановер, 15. и 16. септембар 2022. године

Извор: ИПН