Отворени приступ публикацијама

Институт је у складу са документом Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Платформа за отворену науку“ омогућио отворени приступ научним публикацијама, у циљу промовисања и остваривање слободног приступа научном знању, подацима и резултатима научних истраживања, а све како би науку учинили транспарентнијом, видљивијом, ефикаснијом, праведнијом и демократичнијом.

Линкови:

Радови

Докторске и магистарске/мастер тезе

Књиге и монографије