Пројекти

Редни број Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Период реализације: 2011-2018. године
1. Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе – TR-31066
2. Примена различитих одгајивачко-селекцијских биотехнолошких метода у циљу оплемењивања свиња – TR-31081
3. Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране – III-46012
4. Утицај квалитета компонената уисхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње – TR-31011
5. Одржива конвенционална и ревитализована традиционална производња меса и јаја са додатом вредношћу – TR-31033
6. Производња тврдог сира са додатом вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима – TR-31095
7. Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање технологије гајења  на  принципима одрживе пољопривреде – TR-31038
8. Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње – TR-31063
9. Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона – III- 46/006
10. Рурална тржишта рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и могућности смањења сиромаштва – ИО179028
11. Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапредјења квалитета и безбедности хране – III-46008
12. Осмотска дехидрација хране – енергетски и еколошки аспекти одрживе производње – TR-31055
13. Нови Производи цереалија и псеудоцереалија из органске производње – ИИИ-46005
14. Редукција токсигених гљива рода Фусариум и њихових микотоксина у производњи здравствено безбедне хране на бази жита – TR-31023
15. Оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у циљу унапређења одрживости производње млека – TR-31086
Редни број Остали и међународни пројекти Института за примену науке у пољопривреди – Период реализације: 2011-2018. године
1. Одрживо управљање пољопривредним газдинством
2. Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима
3. Еколошки прихваљива производња поврћа у заштићеном простору
4. FAO: Integrated Pest Management of Western Corn Rootworm in Eastern and Central Europe (IPM on WCR in ECE) (GTFS/RER/017/ITA)
5. IBRD (World Bank)-funded project: Serbian Transitional Agricultural Reform (STAR) project
6. Унапређење организације рада земљорадничких задруга у Србији према норвешком моделу“ (део уговора о билатералној сарадњи Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке). Jaeren Produktutvikling Grant broj – SRB 09/23 1.12.2009)
7. Regional Coordination of FADN
8. EU Cross-border-Co-operation Programme Hungary-Serbia: ’’Research cooperation on developing innovative fish feed for promotion of healthy food in region’’
9. TEMPUS projekat:“Building Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with Society“ – Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom” (akronim: CaSA)
10. ЕУ Твининг пројект (Twinning Light Project) SR/2012/IB/AG/01TWL под називом Помоћ Управљачком телу и МПЗЖШ Србије у преговарању и акредитацији ИПАРД 2014-2020 Програма (“Assistance to the Managing Authority of the Serbian MAEP in negotiation and accreditation of the IPARD 2014-2020 Program”)
11. Horizon 2020 projekt: FAIRshare “Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared“ (Izrada i diseminacija digitalnih alata u inovacijama u poljoprivrednom savetodavstvu). Konkurs: H2020-RUR-2018-2020, Tema: RUR-13-2018 Enabling the farm advisor community to prepare farmers for the digital age (Omogućavanje zajednici poljoprivrednih savetodavaca da pripremi poljoprivrednike za digitalno doba).