Трансфер знања

Институт у циљу примене најсавременијих научних достигнућа у пољопривреди, директним трансфером знања од креатора – факултета и научно истраживачких института до саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби, доприноси унапређењу пољопривреде и руралног развоја Србије.

Посебан акценат трансферу знања дат је од 2010. године, када је Институт добио стаус Овлашћене организације од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за обављање обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.

Континуираним радом стручњака Институт развија едукативне саветодавне модуле, које реализује у сарадњи са еминентним научницима и истраживачима у земљи и иностранству, а како би се применила добра пракса у пољопривреди, производњи хране и развоју сеоских средина. Институт је од 2010 године израдио и пренео знања до саветодаваца и произвођача кроз више од 100 модула, кроз три осе: 1) Осавремењавање знања, 2) Проширење знања и 3) Стицање примењених вештина – овладавање саветодавним вештинама.

Едукације